Polityka prywatności

Administrator serwisu www.hoopcamp.pl (dalej „Serwis”) przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności użytkowników odwiedzających Serwis. Pragniemy zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa. Poniżej znajdują się informacje na temat polityki prywatności, wykorzystywanych danych oraz informacje na temat tego, czym są pliki cookies.
 
1. Administrator danych przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
Przetwarzamy dane osobowe (takie jak imię, nazwisko oraz adres e-mail), które Użytkownik przekazuje nam w celu skontaktowania się z nami, za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie.
 
2. Dane, w tym dane osobowe, pozyskane dzięki dostępnym w Serwisie formularzom, związane są ze świadczeniem usługi za pośrednictwem tegoż Serwisu. Zanonimizowane dane zbiorcze Administrator może wykorzystywać do tworzenia własnych analiz i raportów (także publicznie dostępnych). Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. w celu komunikacji z Użytkownikiem. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 
3. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy o korzystanie z Serwisu albo do momentu wycofania zgody Użytkownika. Następnie dane zostaną usunięte z Bazy prowadzonej przez Administratora albo poddane anonimizacji.
 
4.Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Administratora w formie mailowej (biuro@hoopcamp.pl) lub na piśmie.
Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do przenoszenia dotyczących go danych. W przypadku uznania przez Użytkownika, że Administrator przetwarza dane osobowe z naruszeniem obowiązujących przepisów, może on wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
5. Administratorem danych osobowych koniecznych do realizacji usługi Hoopcamp jest:
Norbert Kulon, prowadzący działalność NORBASKET Norbert Kulon z siedzibą przy ul. Zaporoska 66/63 53-416 Wrocław, NIP: 8992726832. Adres email: biuro@hoopcamp.pl
 
6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przekazywane odbiorcom danych, tj. podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz osobom lub podmiotom wykonującym pracę lub usługi na rzecz Administratora (np. usługodawcom odpowiedzialnym za sprawy informatyczne).
 
7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do osobom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.
Przewiń na górę